Meny
Forside
Fredlyvegen 69 7353 Børsa
Telefon: 926 44 201 Send oss e-post
Åpningstid 07.00- 1700: Epost: mtb@barnehage.fredly.fhs.no
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Leik. Vennskap og sosial kompetanse.

LEIK.

Leiken har stor betydning for barnets utvikling på alle områder. Det er førskolebarnets naturlige måte å bearbeide erfaringer, uttrykke seg og lære gjennom.
Den er samtidig lyst-betont, og har sin egen-verdi. Derfor har den frie leiken stor plass i vår barnehage, både inne og ute.
Vi ønsker
-  å skape gode rammer for leiken: tid, trygge og samtidig utfordrende omgivelser
-  å gi barna materialer og opplevelser som stimulerer til leik
-  å gi hjelp og støtte til dem som trenger det
-  at alle barna skal få delta i leik og samhandling med andre  
Vi voksne er tett på barna under leiken. Vi deltar i leiken og vi følger med på hva som skjer.
På begge avdelingene har barna mulighet til å leike sammen i mindre grupper på ulike rom. Det ser vi er positivt!
Ute gir den store naturtomten vår mange muligheter. Barna fra begge avdelingene er ute sammen i perioder av dagen og slik kan de også leike sammen på tvers av alder.  

VENNSKAP OG SOSIAL KOMPETANSE.   

Tidlig erfaring med jevnaldrende har stor betydning for barns samspills- ferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap.
Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner,- og utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser.
Vi ønsker å skape et positivt klima i barnegruppa der annerkjennelse, samarbeid og sympati preger samspillet.  
Dette ønsker vi å oppnå ved
- å være aktive og tydelige rolle-modeller
- å bidra til at alle barn får delta i leik og samhandling
- å bekrefte, oppmuntre og støtte barnas positive adferd i forhold til hverandre
- å stoppe negativ atferd
- å veilede barna i konfliktløsning
- å styrke fellesskapet i gruppa med felles opplevelser, glede og humor  

Vi snakker mye med barna om vennskap og følelser. Hvordan vi gjør det tilpasses alder og modenhet.
På Knerten setter vi ord på det som skjer mellom barna. Vi fokuserer på det positive som skjer og bekrefter det. « Lysglimtjakt» .
Barna oppfordres til å trøste hverandre, og vi hjelper dem til å sette ord på følelser.
Vi ønsker at alle barn skal oppleve at de blir sett og hørt, og at de blir møtt med varme og omsorg. Slik utvikler de også empati for andre.
På Tirilltoppen har vi vennskap som tema hver høst i samlingsstundene.
Vi bruker et eget opplegg med historier, bilder og kosedyr som gjenspeiler situasjoner barna kan kjenne seg igjen i.
Ofte stopper vi fortellingen og lar barna være med og finne løsninger på ulike situasjoner:
hvordan komme inn i leik med andre, løse konflikter, bli venner igjen osv.