Meny
Forside
Fredlyvegen 69 7353 Børsa
Telefon: 926 44 201 Send oss e-post
Åpningstid 07.00- 1700: Epost: mtb@barnehage.fredly.fhs.no
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Historikk

Barnehagen ble åpnet i august 1981. Tidligere var det på skolen gitt et tilbud for førskolebarn i nabolaget, der folkehøgskolens elever var aktivt med. Det startet som hobbyklubb en gang pr uke, senere musikalsk barnehage en gang pr uke og leketilbud en gang pr uke.

Barnehagen ble de første årene drevet som halvdagsbarnehage, dvs at den var åpen 6 t pr dag, og den hadde bare en avdeling (for barn o. 3 år). De fleste barna gikk 2 eller 3 dager hver uke. Elever fra folkehøgskolen hadde noe praksis i barnehagen. Etter hvert ble åpningstiden utvidet til 10 t pr dag pga samfunnsutviklingen.

I 2002 ble barnegruppa utvidet til 24 barn, og barna ble delt i 2 grupper med 2 turdager hver pr uke. I 2004 ble barnehagen utvidet med en avdeling for barn u. 3 år. Den hadde de første årene 9 barn i gruppa, senere 10 barn. Fra høsten 2017 har barnegruppa vært utvidet til 12 barn, og det er nå totalt 36 barn i barnehagen.

Barnehagen har hele tiden hatt en meget stabil personalgruppe.