Meny
Forside
Fredlyvegen 69 7353 Børsa
Telefon: 926 44 201 Send oss e-post
Åpningstid 07.00- 1700: Epost: mtb@barnehage.fredly.fhs.no
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Årlige tradisjoner

Fødselsdags-feiring.
Fødselsdager blir  feiret så nær riktig dag som mulig. Barnehagen ordner med servering. Barnehagen flagger denne dagen, og barnet får krone.  

Foreldre- kaffe.
Det inviteres til  foreldrekaffe minst en gang i året.   

Juleforberedelser.
Barnehagen legger vekt på det kristne innholdet i jula.
I tillegg blir barna kjent med ulike tradisjoner og fortellinger knyttet til jul og julefeiring.
Barnehagen har selv flere tradisjoner i adventstiden:
Samlingsstunder med fortellinger og sanger, lage julegaver og julepynt, baking, adventslys og adventskalender.
Luciadagen blir markert med baking av lussekatter og Luciatog i barnehagen.
En dag er det nissefest med grøt (og kanskje besøk av nissen?).
Det blir sendt ut egen plan for adventstiden !  

Julegrana tennes/ Familie-samling på Fredly  1. søndag i advent
Barnehage-familiene inviteres til Fredly til juletregang, servering og kort familie-samling. Barnehagebarna deltar .  

NB! årets familesamling er flyttet til barnehagen grunnet korona - se nærmere info på barnehagens årshjul

Påskeforberedelser.
I barnehagen legges det vekt på det kristne innholdet i påska.
Barna blir kjent med fortellingen om Jesus i tilknytning til de ulike dagene i påska, og lærer ulike påskesanger/salmer.
Det lages påskepynt og bakes.
Det blir sendt ut egen plan  for påske-forberedelsene.  

17. mai
Barnehage-barna  går i barnetoget 17. mai, under egen fane.  

Dugnader på uteområdet. Det inviteres til dugnad på uteområdet hver vår.
Vi starter med grilling. Barna er med. Noen ganger er det også dugnad om høsten.  

Sommerfest.
Før sommerferien inviteres barn og foreldre til sommerfest. Denne har vært på barnehagens uteområde.