Meny
Forside
Fredlyvegen 69 7353 Børsa
Telefon: 926 44 201 Send oss e-post
Åpningstid 07.00- 1700: Epost: mtb@barnehage.fredly.fhs.no
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Mer om barnehagens særpreg:

Naturopplevelser og kunnskap om naturen.

Vi vil i vår barnehage særlig legge vekt på at barna skal: Bli glad i å være ute i naturen, få mulighet til å oppleve og iaktta naturen, lære seg å forstå naturen, lære om hvordan mennesket påvirker naturen.

Barnehagens uteområde er ei stor naturtomt. Her er ulike trær, busker og planter. Det er flere sorter bær og sopp og ca 30 forskjellige blomstersorter. Fugler bygger reir, vi har sett både mus og ekorn, og det er mange småkryp.

Her er mye å oppleve og oppdage gjennom de ulike årstidene! På turer blir barna kjent med andre områder.

Barna på Tirilltoppen har 2 turdager i uka, og får mange ulike naturopplevelser!

I skogen like ved barnehagen har vi satt opp en grill hytte.

Der kan vi spise nista hvis det er kaldt ute. Å sitte rundt ildstedet med matpakke og termos, lytte til eventyr, kose oss sammen, - tror vi skaper gode minner for livet! 

Barna bruker fantasien og leiker med det de finner i naturen. De får allsidige muligheter til å bruke kroppen: klatrer i trær og skråninger, får trening i å bevege seg på forskjellig underlag. Å mestre fysiske utfordringer styrker selvbildet og troen på egne muligheter.

I området rundt hytta har vi funnet fuglereir, grevling- og revehi. Vi har sett spor etter elg, rådyr og ekorn. Vi har plukket bringebær og kantareller.

Vi ønsker å stimulere barnas naturlige utforskertrang, og bygger videre på det de selv oppdager og ser. Barna får bruke forstørrelsesglass og faktabøker om naturen. I samlingsstunder har vi ofte tema om naturen. 

Tilknytning til folkehøgskolen. Barnehagen har mange muligheter gjennom sin tilknytning til folkehøgskolen.Der foregår det mye som kan være av interesse for barna. Før jul inviteres barnehage-familiene til julegrantenning på skolen. Barnehagen ligger på folkehøgskolens område. Der er det store plener, fine akebakker, fotball- plass og håndballplass som barnehagen kan bruke. Vi kan også bruke skolens gymsal og minibusser.

Utvidet kristen formålsparagraf. Vår barnehage har det som er kalt ”utvidet kristen formålsparagraf”. Hele barnehagens miljø og virksomhet har sin basis i det kristne verdigrunnlaget. Det betyr at vi ønsker at barnehagens hverdag skal være preget av kristne verdier som: likeverd, respekt, ærlighet, omsorg og tilgivelse. Barn er undrende overfor de grunnleggende spørsmål i tilværelsen. I vår barnehage vil dette særlig vektlegges. Vi vil gi rom for barnas spørsmål og vi vil undre oss sammen med dem. Barna vil i barnehagen få kunnskap om og kjennskap til den kristne tro.

De kristne høytidene vil bli forberedt, og vi legger vekt på å formidle hvorfor vi feirer dem. Vi ønsker å formidle dette på en måte som skaper trygghet, og samtidig med respekt for og åpenhet om at vi mennesker tenker og tror forskjellig.