Meny
Forside
Fredlyvegen 69 7353 Børsa
Telefon: 926 44 201 Send oss e-post
Åpningstid 07.00- 1700: Epost: mtb@barnehage.fredly.fhs.no
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Om Fredly Barnehage

Om Fredly Barnehage

Fredly barnehage har 2 avdelinger: -en avdeling for barn under 3 år (Knerten): 12 plasser -en avdeling for barn over 3 år (Tirilltoppen): 24 plasser. 
Barna på Tirilltoppen er delt i 2 grupper. Gruppene har 2 turdager pr uke. 

Beliggenhet: Barnehagen ligger ca. 2 km fra Børsa sentrum, i Elistranda boligfelt. Det er gangavstand til bondegårder, skogen og stranda. Barnehagen har ei stor og flott natur-tomt med både grillhytte og gapahuk.

Barnehagens særpreg
Natur-opplevelser og kunnskap om naturen legges det stor vekt på i barnehagen vår.
Tilknytning til folkehøgskolen gir oss mange muligheter. Vi kan bl.a. bruke skolens gymsal og minibusser.
Vår barnehage har det som er kalt «utvidet kristen formålsparagraf». 


Barnehagens uteområde er ei stor naturtomt med mange ulike trær, busker og planter. Her er mye å oppleve og oppdage gjennom de ulike årstidene! På turdagene får barna bli kjent med andre områder. Vi har base med hytte og bålplass i skogen ved barnehagen. Her er det også balansetau, slengtau og zip-line. Vi ønsker at barna gjennom gode naturopplevelser skal bli glade i natur- og friluftsliv. Ved å leke mye ute i naturen får de også rike muligheter til fysisk aktivitet.  

Barnehagens grunnverdier bygger på de kristne grunnverdiene. Verdiene er viktige for oss i arbeidet med barna og vi praktiserer verdiene i alt vi gjør, slik at barna erfarer at de er sett og verdsatt, og kan utvikle en positiv selvforståelse. Verdiene er også et viktig verktøy i arbeidet med respekt, toleranse og forståelse for alle mennesker og at alle er like mye verdt.

For oss er det viktig å respektere det livssynet barna har hjemmefra - alle barn er velkomne i Fredly Barnehage, og vi tilpasser ut fra den enkeltes behov.