Kråga

Avdeling Kråga har 12 plasser for barn 1-3 år. Telefonnummer til avdelingen: 94846664. Mer informasjon om avdelingen kommer.