Sjøstjerna barnehage

Sjøstjerna er en kommunal 5-avdelings barnehage, vi er pr i dag 83 barn. Vi er sentralt adressert med gåavstand til Høllen, Åros, Tangvall, Søgne Gamle Prestegård, Nygård skole m.m. Barnehagen har felles lederteam med Torvmoen barnehage.
Opprinnelsen til barnehagen er fra 1977/78, da Søgne menighet bygde en to-avdelings barnehage på stedet dagens barnehage står. I 1999 overtok kommunen (gamle Søgne kommune) barnehagen og det ble da til Sjøstjerna barnehage. Det ble drevet i samme lokaler frem til 2010 hvor det gamle bygget ble revet. I august 2011 flyttet vi inn i nytt bygg med 4 avdelinger. I august 2014 utvidet vi nok en gang med et tilbygg, Trosten. Fra 01.01.2020 er barnehagen eid og drevet av Kristiansand kommune. Vi har i dag disse 5 avdelingene:
Terna, 3-6 år, 18 plasser, naturgruppe.
Måga, 3-6 år, 18 plasser.
Spurven, 0-3 år, 12 plasser.
Kråga, 0-3 år, 15 plasser.
Trosten, 3-6 år, 18 plasser, holder til i eget bygg/paviljong.