Publisert: 01. februar 2024 | Sist endret: 01. februar 2024 | Forfatter: Erlend Bakke

Søk barnehageplass for 2024.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, men det kan også søkes gjennom hele året. Søknader som sendes inn etter 1. mars er med på løpende opptak etter at hovedopptaket er ferdig. Sjøstjerna barnehage vil ha ledige plasser på liten og stor avdeling fra oppstart august 2024. Ønsker du mer informasjon om barnehagen eller har lyst til å besøke oss for en prat eller omvisning er det bare å ta kontakt med styrer på tlf 95181338 eller epost: erlend.bakke@kristiansand.kommune.no.

Du søker om barnehageplass på Kristiansand kommunes hjemmeside her.