Meny
Forside
Artikkel
Vedlegg til artikkel
årsplan 2021/22
Fredlyvegen 69 7353 Børsa
Telefon: 926 44 201 Faks: Fredlyvegen 69 Send oss e-post
Åpningstid 07.00- 1700: Epost: styrer@barnehage.fredly.fhs.no
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Barnehageplass Høsten 2022

Søknadsfristen for å søke barnehageplass for barnehageåret 2022/2023 er 1. mars.
Du søker barnehageplass via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Her søker du også om endring av plasstype eller overføring til annen barnehage. Søknadsportalen gjelder søknader til både kommunale og private barnehager. 

Alle søknader om ny barnehageplass eller overflytting til annen barnehage i kommunen skal leveres elektronisk via søknadsportalen

Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.
I foresattportalen har du mulighet til å velge enten bokmål, nynorsk eller engelsk som språk.
Søknaden sendes elektronisk, direkte fra foresattportalen, til Visma Flyt Barnehages administrasjonsløsning for kommunens opptaksmyndighet. Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. 

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Suppleringsopptak foregår gjennom hele året, og ledige plasser tildeles fortløpende. Det kan tilbys plass i andre barnehager enn det søkes plass i. De som allerede står på venteliste ved årsskiftet, trenger ikke å søke på nytt ved neste års hovedopptak. Barnehageåret er fra 1.august til 31. juli.
Kontakt
Ansvarlig for samordnet opptak: Grete Anita Lefstad
Tlf.: 72 86 72 61
Mobiltlf.: 411 07 973
E-post: Grete.Anita.Lefstad@skaun.kommune.no