Meny
Velg avdeling SU
Sollerudveien 22a 0283 Oslo
Telefon: 96 04 31 56 Send oss e-post
Redaktør: Rune
Samarbeidsutvalget, SU, skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Samarbeidsutvalget er ifølge forskriftene til barnehageloven et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for dem som har et ansvar for barnehagens drift og innhold. Utvalget består av foreldre/foresatte, ansatte i barnehagen og eventuelt representanter fra barnehagens eier. Samarbeidsutvalget er delaktig i drøfting av barnehagens ideelle grunnlag, bidrar i utformingen og fastsetter årsplan for den pedagogiske virksomheten, er med i oppfølging av evalueringer, og barnehagen har informasjonsplikt til SU i viktige saker som budsjett, driftsendringer og dispensasjonssøknader